Pismo Ministerstwa Finansów z 8 lutego 2023 r. w sprawie konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw