Pismo Głównego Urzędu Statystycznego z 9 października 2023 r. w sprawie konsultacji globalnych nad projektem struktury klasyfikacji CPA przeprowadzanych przez Eurostat