Projekt stanowiska Rządu RP do wniosków Komisji Europejskiej COM(2021) 663 i 664

Projekt z 23 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 23 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 9 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 8 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Zaproszenie KE do udziału w konsultacjach publicznych na temat „Sprawozdawczość przedsiębiorstw – poprawa jakości i egzekwowania przepisów” wraz z ankietą KE

Projekt z 2 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 1 grudnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Projekt z 26 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 26 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 25 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Projekt z 23 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z 23 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 23 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt z 22 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z 19 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

Pismo na temat zmian w CEIDG i nowych wzorów formularzy oraz usług dot. pełnomocników

Projekt z 3 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projekt z 3 listopada 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pismo w sprawie dyskusji na temat redukcji barier związanych z delegowaniem pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Projekt z 26 października 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Projekt z 18 października 2021 r. - ustawa z dnia …………………… 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt z 18 października 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. w sprawie wystawiania faktur

Projekt z 21 września 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Projekt z 20 września 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z 7 września 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Projekt z 31 sierpnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z 31 sierpnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt stanowiska Rządu RP do wniosku Komisji Europejskiej COM(2021) 390

Projekt stanowiska Rządu RP do wniosku Komisji Europejskiej COM(2021) 391

Projekt z 2 sierpnia 2021 r. - rozporządzenie z dnia …………………… 2021 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Projekt z 26 lipca 2021 r. - ustawa z dnia …………………… 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt stanowiska Rządu RP do wniosków Komisji Europejskiej

Projekt z 28 czerwca 2021 r. - ustawa z dnia …………………… 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt z 25 czerwca 2021 r. - ustawa z dnia …………………… 2021 r. o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Projekt z 11 czerwca 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 

Projekt z 11 czerwca 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 

Projekt KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

Projekt z 22 marca 2021 r. - ustawa z dnia …………………… 2021 r. o fundacji rodzinnej

Projekt z 10 marca 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Projekt z 3 marca 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. w sprawie określenia zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania

Projekt z 23 lutego 2021 r. - rozporządzenie z dnia ……….. 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt z 1 lutego 2021 r. - ustawa z dnia …………………… 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projekt SLIM VAT 2 - propozycje i kierunki zmian

close