Projekt z dnia 21 września 2020 r. - ustawa z dnia …………… 2020 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Projekt z dnia 15 września 2020 r. - ustawa z dnia …………… 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Projekt z dnia 4 września 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia …………… 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Projekt z dnia 20 sierpnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia …………… 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z dnia 14 sierpnia 2020 r. - ustawa z dnia ... 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe

Projekt z dnia 10 sierpnia 2020 r. - ustawa z dnia ... 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt z dnia 3 lipca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia ... 2020 r. w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Projekt z dnia 24 czerwca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z dnia 3 czerwca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

Projekt z dnia 2 czerwca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z dnia 11 maja 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Projekt z dnia 8 maja 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych 

Projekt z dnia 27 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Projekt z dnia 23 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Projekt z dnia 8 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z dnia 3 kwietnia 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia … 2020 r. w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań

Projekt z dnia 27 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Projekt z dnia 26 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projekt z dnia 25 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z dnia 25 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Projekt z dnia 23 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Projekt z dnia 23 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z dnia 19 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług

Projekt z dnia 11 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z dnia 10 marca 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Projekt z dnia 25 lutego 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt z dnia 25 lutego 2020 r. - rozporządzenie Ministra Fnansów z dnia ... 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt z dnia 21 lutego 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt z dnia 14 lutego 2020 r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia ... 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Projekt z dnia 28 stycznia 2020 r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia … zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń