Poświęcenie i przekazanie samolotu "Księgowy" ufundowanego przez Związek Księgowych R.P., 
podczas IV ogólnokrajowego zjazdu księgowych i rzeczoznawców księgowań w Katowicach

  • Przemówienie prezesa Zarządu Głównego Związku Księgowych R.P. prof. dr. Konrada Czerwińskiego, na katowickim lotnisku
Data wydarzenia: 31 października 1937 r. 
Miejsce: Katowice
Osoby widoczne: Konrad Czerwiński
Autor: Datka Czesław
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-W-2971-1
  • Ksiądz prefekt Baksik, w otoczeniu członków komitetu organizacyjnego zjazdu i członków ZG Związku, święci samolot RWD-10 "Księgowy" o numerach SP-BLZ
Data wydarzenia: 31 października 1937 r.
Miejsce: Katowice
Osoby widoczne: Baksik
Autor: Datka Czesław
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji
Sygnatura: 1-W-2971-2
  • Samolot RWD-10 "Księgowy" o numerach SP-BLZ, dar Związku Księgowych R.P., na płycie katowickiego lotniska

Data wydarzenia: 31 października 1937 r.  
Miejsce: Katowice
Autor: Datka Czesław 
Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji 
Sygnatura: 1-W-2971-3
close