Komisja Programowa Czasopisma „Rachunkowość"  w ciągu każdego roku kalendarzowego odbywa dwa spotkania. Poświęcone one są analizie treści tematycznej rachunkowości z punktu widzenia jej atrakcyjności i użyteczności dla czytelników. Jednocześnie Komisja ocenia założenia programów wydawniczych na kolejne półrocza, zgłaszając propozycje dotyczące lepszego dostosowania tematyki  Miesięcznika do realiów życia gospodarczego w kraju.
Skład Komisji  w kadencji 2019 – 2022

1) prof. dr hab. Zbigniew Luty przewodniczący

2) dr hab. prof. UEK Mariusz Andrzejewski

3) mgr Józef Dudek

4) dr Władysław Fałowski

5) prof. dr. hab. Wiktor Gabrusewicz

6) mgr Barbara Misterska-Dragan

7) mgr Andrzej Netter

8) dr Renata Sochacka

9) mgr Zbigniew Żurek

10) przedstawiciel oddelegowany przez Ministerstwo Finansów