Kapituła Konkursu corocznie dokonuje dwukrotnej oceny prac nadesłanych na konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

W konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce biorą udział prace:

  • habilitacyjne, doktorskie - po prawomocnym przyznaniu autorowi stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
  • magisterskie i dyplomowe, które otrzymały oceny celujące lub bardzo dobre, i za które zostały nadane odpowiednie stopnie naukowe i zawodowe,
  • inne opublikowane drukiem bądź nie publikowane prace autorów zarówno posiadających tytuły naukowe, jak i nie posiadających tytułów naukowych, o ile zostały zgłoszone do konkursu w trybie przewidzianym regulaminem konkursu.

Nagrody i wyróżnienia wręczane są laureatom  na uroczystym spotkaniu w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia przy ul. Górnośląskiej 5.

Ponadto Kapituła Konkursu współpracuje z pozostałymi komisjami Rady Naukowej.

Skład kapituły konkursu w kadencji 2019 – 2022

1) prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – przewodnicząca

2) mgr Bogdan Gajos

3) dr hab. prof. SGH Ewa Hellich

4) dr hab. prof. SGH Mariusz Karwowski – sekretarz

5) mgr Adam Kęsik

6) prof. dr hab. Zbigniew Luty

7) dr hab. prof. UE Józef Pfaff

8) prof. dr hab. Jan Turyna

9) prof. dr hab. Marian Żukowski