Kandydatki i kandydaci powinni przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15:00.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.