Ofertę prosimy przesyłać  na adres e-mail praca@asp.krakow.pl

lub przynieść na Dziennik Podawczy (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13 w kopercie opisanej swoim nazwiskiem)

albo przysłać pocztą tradycyjną (decyduje data otrzymania przesyłki)

z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko zastępcy kwestora"

do dnia 24.11.2022 r. 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close