Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 7 lipca 2024 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłać na wskazany powyżej adres z adnotacją na kopercie "oferta pracy - konkurs 3012-4.1111.8.2024".

Pozostałe oferty z tego samego miasta