Dokumenty z oznaczeniem konkursu KD.110.21.2024 należy złożyć do 26 kwietnia 2024 roku bezpośrednio w siedzibie sądu w Gdańsku albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.