Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Biura w Łodzi w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz z dopiskiem: „Dotyczy naboru symbol WBG/OG/1110/12/2022 na stanowisko Starszy Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym” lub przesłać na adres:
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
ul. Solna 14, 91-423 Łódź
w terminie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 14.00.

Pozostałe oferty z tego samego miasta