Aplikacje można przesyłać elektronicznie na adres: hr@pie.net.pl (do godz. 24.00) w tytule z dopiskiem „FK-02/2023”.

Wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być:

  • własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu lub
  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Osobiście lub korespondencyjnie:

Polski Instytut Ekonomiczny (recepcja na I piętrze). Dokumenty z adnotacją „FK-02/2023” należy dostarczyć/przesłać w formie papierowej do dnia 12.06.2023 r. na adres: Polski Instytut Ekonomiczny, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (liczy się data wpływu) lub osobiście (w godzinach pracy Instytutu).

Pozostałe oferty z tego samego miasta