Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach w godzinach od 9.00 – do 15.00 w Kancelarii Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa, pok. 002, bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego)

w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. z dopiskiem na kopercie:

„Oferta pracy na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Wydziale Finansów”

Pozostałe oferty z tego samego miasta