Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach w godzinach od 9.00 – do 15.00 w Kancelarii Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa, pok. 002, bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Wydziale Finansów”

Pozostałe oferty z tego samego miasta