Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: kadry@pan.pl w terminie do dnia 16 listopada 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia.

Pozostałe oferty z tego samego miasta