TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 9 maja 2023 r. o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.
 2. Możliwe formy złożenia oferty:
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko od Specjalisty do Głównego Specjalisty – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(4/2023) z dnia 25 kwietnia 2023 r.”:
  - za pośrednictwem poczty na adres WFOŚiGW w Gdańsku: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk,
  lub
  - bezpośrednio w kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
  lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@wfos.gdansk.pl, z tytułem: „Oferta zatrudnienia na stanowisko od Specjalisty do Głównego Specjalisty– w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(4/2023) z dnia 25 kwietnia 2023 r.”

Pozostałe oferty z tego samego miasta