Termin i miejsce składania dokumentów:

  • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 20.01.2023r., do godz. 15.00.
  • miejsce składania dokumentów:
    Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, Kancelaria – pokój 026, parter budynku.
    Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Specjalista ds. księgowych”

Pozostałe oferty z tego samego miasta