CV należy przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@pwik.gliwice.pl lub pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Dokumenty można również składać do skrzynki podawczej pod w/w adresem.