Ofertę prześlij na adres e-mail: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie wpisując:
„Specjalista ds. księgowości”
w terminie do dnia 31 października 2021 r.

(Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty możesz wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz).

Pozostałe oferty z tego samego miasta