Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 04.03.2022 r. do godz. 16.00 pod adresem:
Zarząd Transportu Miejskiego
Kancelaria Główna
ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. finansowo - księgowych”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta