Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wybrany sposób w poniżej podanym terminie:

  1. w wersji elektronicznej – przesłać na adres mailowy: rekrutacja@ztm.waw.pl wpisując w tytule wiadomości: „Specjalista ds. finansowo - księgowych” – do 04.03.2024 r.
  2. w wersji papierowej osobiście lub przesłać do pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, Kancelaria Główna, ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Specjalista ds. finansowo-księgowych – do 04.03.2024 r. do godz. 16.00

Pozostałe oferty z tego samego miasta