Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 pod adresem:
Zarząd Transportu Miejskiego
Kancelaria Główna
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: „Specjalista ds. finansowo - księgowych”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta