Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu  motywacyjnego na adres: Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28 B lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@rcslubin.pl

close