Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście w Sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub przesłanie ich za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera na podany poniżej adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa,  II piętro, pokój 306 z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy PBW.K.110.15.2023

w terminie do dnia 21.04.2023 r.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close