Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, ul. Domaszowska 141B, II piętro, pok. 206 (sekretariat) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@word.kielce.pl

Pozostałe oferty z tego samego miasta