Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z poniższą klauzulą na adres mailowy: a.gurga@taxfinag.pl

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close