Zgłoszenia można przesyłać do 14 marca 2023 roku:

  • mailowo na adres: praca@orpeg.pl, w temacie wpisz: „Rekrutacja referent/specjalista ds. kadrowo – płacowych”.
  • lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, 02-675 Warszawa ul. Wołoska 5 (KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie Rekrutacja referent/specjalista ds. kadrowo – płacowych”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close