Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentacji do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy za pośrednictwem poczty (listownie na nw. adres), osobiście lub mejlowo na adres: k.pagowska@dbfomokotow.pl w terminie do 05.07.2024 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „02/WPiUS/2024” + imię i nazwisko kandydata)

Pozostałe oferty z tego samego miasta