Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (00-002, ul. Świętokrzyska 20) poszukuje Kandydata na stanowisko:
Pracownika Działu Finansowo – Księgowego

Od Kandydatów oczekujemy:
- minimum 2 lat doświadczenia w pracy w księgowości (mile widziana praca w placówkach naukowych) - warunek podstawowy;
- wyższego wykształcenia kierunkowego;
- praktycznych umiejętności z zakresu księgowości, znajomości przepisów podatkowych i amortyzacji środków trwałych;
- umiejętności w zarządzaniu czasem pracy, wyznaczania priorytetów oraz zaangażowania;
- zdolności analitycznego myślenia;
- biegłej obsługi programów pakietu MS Office, w tym pożądana umiejętność obsługi programu Xpertis – modułów: kadrowo-płacowy, finanse i księgowość, bankowość elektroniczna;
- znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym - w mowie i piśmie, wysokich kompetencji społecznych.

Zakres odpowiedzialności:
- przygotowywanie sprawozdań z rozliczeń projektów;
- dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych;
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urzędy, Banki, Audyt);
- udział w przygotowywaniu planów i sprawozdań finansowych Instytutu;
- prowadzenie i kontrola kartotek środków trwałych;
- przygotowywanie budżetów i sporządzanie analiz;
- inne czynności zlecone przez przełożonego.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
- dofinansowania z ZFŚS;
- stałe wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
- biuro w centrum Warszawy, tuż przy metrze Świętokrzyska;
- uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach;
- pracę we wzajemnie wspierającym się zespole zorientowanym na wspólne osiągniecie sukcesu;

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
- CV;
- list motywacyjny;
- podanie adresowane do Dyrektora Instytutu;
- kwestionariusz osobowy;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (kursy, szkolenia);
- oświadczenie dotyczące znajomości języków obcych.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu (00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, pokój 212) pocztą, pocztą elektroniczną na adres b.pawlowska@ierigz.waw.pl lub osobiście z dopiskiem „Pracownik Działu Finansowo – Księgowego”, do dnia 15 listopada 2019 roku.

W CV i liście motywacyjnym prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone będzie można odebrać w Dziale Kadr IERiGŻ-PIB (II piętro, pok. 210) w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu oferty. Nieodebrane dokumenty po upłynięciu zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Pozostałe oferty z tego samego miasta