Dokumenty należy składać w terminie do: 15.03.2021 r.

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Wydziale Budżetowo-Finansowym. 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta