Dokumenty należy składać w terminie do: 24.09.2021 r.
pod adresem:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a
80-778 Gdańsk
z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Wydziale Budżetowo-Finansowym”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta