Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentacji do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy za pośrednictwem poczty (listownie na nw. adres), osobiście lub mail’owo (na adres: k.pagowska@dbfomokotow.pl)

w terminie do dnia: 27.01.2023 r.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy ul. Postępu 13, 02-676 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „02/WF/2023” + imię i nazwisko kandydata)

Pozostałe oferty z tego samego miasta