Dokumenty w formie papierowej należy składać do 03.11.2022 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
z dopiskiem: oferta pracy Katowice/22/73
(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)


lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego:

>>> APLIKUJ <<<

Pozostałe oferty z tego samego miasta