Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 13.06.2023 roku: na adres mailowy:

  • rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila oferta pracy AOTMiT/35/BKS/23”,
  • lub pocztą na adres:
    Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ul. Przeskok 2,
    00-032 Warszawa,
    z dopiskiem na kopercie: oferta pracy AOTMiT/35/BKS/23

Pozostałe oferty z tego samego miasta