Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 29.07.2022 roku na adres mailowy: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy
AOTMiT/76/BKS/22”,

lub pocztą na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/76/BKS/22

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 101 47 03 lub 604-959-400.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close