Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 27.02.2023 roku:

  • na adres mailowy: rekrutacja@aotm.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/14/BKS/23”,
  • lub pocztą na adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: oferta pracy AOTMiT/14/BKS/23

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close