Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko Kwestora” w siedzibie Akademii (Kancelaria - pok. nr 4 - parter) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121, 91- 726 Łódź

Termin składania ofert: 05.12.2022 do godz. 13:00

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close