Ogólny zakres obowiązków

 1. Księgowanie dowodów księgowych w systemie FK.
 2. Dokonywanie opisu merytorycznego faktur i rachunków.
 3. Przygotowywanie przelewów w systemie NBP.
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących przekazywania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego i ich rozliczanie.
 6. Opracowywanie preliminarzy wydatków wyborczych.
 7. Obsługa budżetu w systemie Trezor dotycząca zapotrzebowania na środki budżetowe, zarządzania harmonogramem wydatków budżetowych, wniosków i decyzji budżetowych.
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 9. Praca w systemie płacowym i systemie ZUS PŁATNIK w zakresie wynagrodzeń i umów zleceń (wprowadzanie danych zleceniobiorców, zgłoszenie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń).
 10. Naliczanie wynagrodzeń i obsługa płacowa jednostki.
 11. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US.
 12. Rozliczanie umów zleceń i należności finansowych urzędników wyborczych.
 13. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na wykonywanie zadań zleconych organom samorządu terytorialnego.

 

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą płacową
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość klasyfikacji budżetowej
 • znajomość ewidencji środków trwałych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (arkusze kalkulacyjne, MS Office)
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

Dokumenty należy przesłać w terminie do 17 maja 2024 r. na adres mailowy: wro-malgorzata.garncarek@kbw.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Delegatury (liczy się data wpływu):

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu

ul. Podwale 28

50-040 Wrocław

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 725 95 12.

Pozostałe oferty z tego samego miasta