Dokumenty będą przyjmowane do dnia 30.08.2022 r. w Sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN, 93-232 Łódź, ul. Lodowa 106, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –16.00.
Dokumenty można także nadsyłać pocztą na adres Instytutu z dopiskiem:
„księgowy - oferta nr 5/2022/Admin” lub w formie elektronicznej na adres: aziabka@cbm.pan.pl.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close