Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor/Starszy inspektor w Wydziale Finansowym (2 etaty) K 13/23”

w terminie od 13.02.2023 r. do 27.02.2023 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close