Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku na adres:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Sekretariat Schroniska
z dopiskiem na kopercie:
oferta na stanowisko: „Inspektor ds. finansowo-księgowych” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”

Pozostałe oferty z tego samego miasta