Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko.

Aplikacja powinna zawierać niezbędne dokumenty oraz skan własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych
kandydatek/kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 468 44 53 lub 601 901 342.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 września 2021 r.

Pozostałe oferty z tego samego miasta