Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2021 r.
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@niw.gov.pl umieszczając w temacie wiadomości numer ogłoszenia oraz swoje nazwisko.

Aplikacja powinna zawierać niezbędne dokumenty oraz skan własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Pozostałe oferty z tego samego miasta