Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną na adres: praca@ciop.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB Dział Spraw Pracowniczych

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close