Kim jesteśmy?

 • Działamy na rzecz wzrostu gospodarczego regionu poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Stanowimy część Polskiej Strefy Inwestycji, działając na terenie województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Pełnimy rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej.
 • Stawiamy na rozwój innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii.
 • Prowadzimy działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjujemy porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi.
 • Zarządzamy Gdańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym oraz Bałtyckim Portem Nowych Technologii.

Główne zadania?

 • Kontrola formalna, rachunkowa i księgowanie faktur kosztowych, w tym dotyczących projektów.
 • Księgowanie i uzgadnianie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
 • Bieżące uzgadnianie sald z kontrahentami, księgowanie i rozliczanie ugód, uzgadnianie kont rozrachunkowych z pracownikami w tym w zakresie kart płatniczych.
 • Dekretacja dokumentów księgowych i ewidencja w systemie FK.
 • Sprawozdawczość GUS, ARP i SP.
 • Czynny udział w procesach zamknięcia miesiąca, kwartału i roku,

dodatkowym atutem będą umiejętności w zakresie:

 • Opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięć gospodarczych Spółki.
 • Opracowywania założeń planów ekonomiczno-finansowych i strategicznych Spółki.
 • Przygotowywania części ekonomicznej informacji kwartalnych dotyczących funkcjonowania Spółki.
 • Analiz przebiegu realizacji przyjętych planów przedsiębiorstwa.

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii.
 • Doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości - min. 3 lata na samodzielnym stanowisku.
 • Bardzo dobrej znajomości programów klasy ERP (SYMFONIA).
 • Praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i przepisów podatkowych.
 • Znajomości programów pakietu Office, w szczególności Excel.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, terminowości i skrupulatności.
 • Umiejętności pracy w zespole.

Co oferujemy?

 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie z wieloletnim doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją na rynku.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez udział w ciekawych projektach.
 • Możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz dostęp do treści edukacyjnych.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz współfinansowanie pakietu MultiSport.
 • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych z ZFŚS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia?

 • CV.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@strefa.gda.pl

Pozostałe oferty z tego samego miasta