Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

ul. Floriańska 10

03-707 Warszawa

z dopiskiem *oferta pracy - główny księgowy - koperta zamknięta*

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 12.05.2023 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie - Kancelaria czynna w godzinach 8:00 - 16:00.

Pozostałe oferty z tego samego miasta