TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  1. Termin składania ofert upływa z dniem 22 grudnia 2023 r. o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.
  2. Możliwe formy złożenia oferty:

− w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego z obligatoryjnym poprzedzeniem zatrudnienia na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(14/2023) z dnia 8 grudnia 2023 r.”:

  • za pośrednictwem poczty na adres WFOŚiGW w Gdańsku: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk,

lub

  • bezpośrednio w kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,

lub

− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@wfos.gdansk.pl, z tytułem „Oferta zatrudnienia na Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego z obligatoryjnym poprzedzeniem zatrudnienia na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(14/2023) z dnia 8 grudnia 2023 r.”

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close