Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wybrany sposób w poniżej podanym terminie:

  1. w wersji elektronicznej - przesłać na adres mailowy: rekrutacja@ztm.waw.pl wpisując w tytule wiadomości: „Główny Księgowy / Główna Księgowa” – do 18.01.2023
  2. w wersji papierowej - osobiście lub przesłać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, Kancelaria Główna, ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Główny Księgowy / Główna Księgowa” – do 18.01.2023 r. do godz. 16.00

Pozostałe oferty z tego samego miasta

close