Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” należy składać w terminie do 24 maja 2023 r.  w sekretariacie szkoły lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego 87-165 Cierpice, ul. Szkolna 9